Η ΚΟΡΕ απασχολεί 150 άτομα. Είναι αξιοσημείωτο, ότι τα βασικά στελέχη είναι στην εταιρεία σχεδόν από την ίδρυσή της πριν από 25 χρόνια.

Στην ΚΟΡΕ, πιστεύουμε ότι, παρόλο που αληθεύει ότι ο Πελάτης είναι ο θησαυρός της εταιρείας, το προσωπικό με υψηλά κίνητρά αλλά και επαγγελματισμό είναι το βασικό συστατικό της επιτυχίας. Οι απαιτήσεις που επιβάλλονται από ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον αγοράς σε μια νέα και δυναμική ομάδα προκάλεσαν τους υπαλλήλους μας να γίνουν πρωτοπόροι επαγγελματίες στους αντίστοιχους τομείς τους.

Η εσωτερική τεχνογνωσία της ΚΟΡΕ εκτείνεται στους ακόλουθους τομείς:

- Αγορά ελαιόλαδων: επαφές με τους αγρότες, αγορά των φρέσκων λαδιών, τοπική αποθήκευση, οργανοληπτικά επιλογή, ανάλυση, διήθηση, διύλιση, ανάμειξη και συσκευασία των ελαιολάδων

- Αποθήκευση ελαιόλαδου προερχόμενο από το δίκτυό μας πανελλαδικά

- Τυποποίηση των ελαιόλαδων και των σπορελαίων

- Διανομή ελαιόλαδων, άλλων τροφίμων και λοιπών προϊόντων

- Προβολή ελαιόλαδου, άλλων τροφίμων και λοιπών προϊόντων

- Εξαγωγές τυποποιημένων προϊόντων ελαιόλαδου

- Έλεγχος ποιότητας και ιχνηλασιμότητας