Η ποιότητα δεν είναι θέμα μόνο αναλύσεων, διαδικασιών ή διεργασιών. Η ποιότητα είναι θέμα μυαλού. Είναι τρόπος ζωής. Είναι φιλοσοφία.

Η ποιότητα φυσικά είναι μετρήσιμη στην «ποιότητα» των παραγόμενων προϊόντων, αλλά η ποιότητα αυτού του προϊόντος δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα, αν ολόκληρη η οργάνωση δεν έχει πρώτη και κύρια προτεραιότητα της την ποιότητα: ποιότητα στο περιβάλλον εργασίας (ασφάλεια στη δουλειά, υγιεινή, κοινωνική ευθύνη), ποιότητα στις επαγγελματικές σχέσεις (ευγένεια, ταχύτητα ανταπόκρισης, επαγγελματισμός), ποιότητα στον εξοπλισμό και τις υποδομές, ποιότητα διαδικασιών και διεργασιών (ISO/HACCP).