Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, η ΚΟΡΕ αγοράζει τις ανάγκες της για σπορέλαια από την εταιρεία Σόγια Ελλάς Α.Ε., που είναι η κορυφαία εταιρεία σχετικά με τα ακατέργαστα και ραφιναρισμένα σπορέλαια στην Ελλάδα. Αυτή η μακροπρόθεσμη συνεργασία δίνει στην ΚΟΡΕ τη δυνατότητα να εμπλέκεται έντονα σε όλες τις πτυχές της ποιότητας της παραγωγής ραφιναρισμένων σπορέλαιων.
Ως εκ τούτου, τα ραφιναρισμένα σπορέλαια της ΚΟΡΕ εκτιμούνται από τον καταναλωτή για τις εξαιρετικές οργανοληπτικές τους ιδιότητες και τη μακρά διάρκεια ζωής.

Σε όλα τα στάδια παραγωγής και προετοιμασίας των σπορελαίων, εφαρμόζονται τα υψηλότερα πρότυπα διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας. Τα πρότυπα αυτά διερευνόνται τακτικά από τις ομάδες αξιολόγησης ποιότητας πολλών εκ των πελατών μας.