Η νέα πρωτοβουλία βιωσιμότητας της ελληνικής εταιρίας ΚΟΡΕ.

Σκοπός μας είναι να υιοθετήσουμε μια κυκλική προσέγγιση, όπου το πλαστικό διατηρείται ενεργό μέσα στην οικονομία και ανενεργό στη φύση. Δεν αρκεί οι συσκευασίες να είναι ανακυκλώσιμες, αυτό που θέλουμε είναι το πλαστικό μας να επεξεργάζεται και να επαναχρησιμοποιείται με αποτέλεσμα τη μείωση πλαστικών αποβλήτων.
ΣΤΟΧΟΣ
2020/2025
50% rPET
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Αποφασίσαμε, στην προσπάθεια μηδενισμού των αποβλήτων, οι συσκευασίες μας να περιέχουν αρχικά τουλάχιστον 20% ανακυκλωμένου υλικού rPET*
Στoχεύουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα όλες οι συσκευασίες μας να είναι από 100% ανακυκλωμένο υλικό rPET*.
Θέλουμε τη συμπαράσταση των καταναλωτών με τις επιλογές τους αλλά και των παραγωγών με τις πράξεις τους. Περισσότερα προϊόντα σε συσκευασία rPET*, περισσότερες επιλογές προϊόντων σε συσκευασία rPET*, λιγότερα απόβλητα. Απλά! Έτσι βάζουμε την έννοια της ανακύκλωσης στη σωστή της βάση.
Δίνουμε εμείς, το σύνθημα για να βοηθήσουμε τον πλανήτη που αγαπάμε. Ας ακολουθήσουν κι άλλοι...

"Ο πλανήτης μας είναι το μέλλον μας...και το μέλλον μας εξαρτάται από τις επιλογές που κάνουμε. 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία, από 20% ανακυκλωμένο πλαστικό."
#oPlanitisOpwsAgapame
Η νέα μας πρωτοβουλία και δράση, με στόχο να μεταμορφώσουμε τον τρόπο χρήσης και διάθεσης των πλαστικών συσκευασιών. Δώστε κι εσείς το παρόν κάνοντας ενέργειες στην καθημερινότητά σας για να κρατήσουμε τον πλανήτη μας υγιή.